Habarlar

 • Altyburçly toruň görnüşi we häsiýetnamasy

  Iki umumy altyburç tor bar: birine altyburç polat tor diýilýär;Biri altyburçly öwrümli mesh diýilýär.Önüm senetleriniň bu iki görnüşi düýbünden başga, öndürijiligi we ulanylyş tapawudy has uludyr.Durmuşda adamlar adatça altyburç tor diýip atlandyrýarlar, amatlylyga gitmek üçin ...
  Koprak oka
 • FIELD FENCE specifications and structural characteristics

  FIELD FENCE aýratynlyklary we gurluş aýratynlyklary

  Mal diwarynyň çeşmesi we ulanylyşy bilen tanyşlyk Sygyr çit, soňky iki ýylda Günorta Amerikadan hödürlenen täze önüm, akylly ...
  Koprak oka
 • About CHAIN LINK FENCE features

  CHAIN ​​LINK FENCE aýratynlyklary barada

  Sile garşy göreş we suw joşmalaryna garşy göreşmek üçin ajaýyp önüm.Zynjyr baglanyşyk çit, ýokary çeýeligi, oňat çeýeligi, ýokary gorag güýji we aňsat ýaýramagy üçin çeýe gorag diwarydyr.Islendik eňňit ýer üçin amatly, çeňňek sim gurnamak üçin amatly ...
  Koprak oka
 • What is electric welded wire mesh? What is touch welded wire mesh, right?

  Elektrikli kebşirlenen sim tor näme?Duýgur kebşirlenen sim tor näme, şeýlemi?

  Kebşirlenen sim torlary hatarlarda kebşirlenen ýokary hilli pes uglerod polat simden, soňra bolsa sowuk örtülen (elektroplirlenen), gyzgyn örtükli, plastmassa we beýleki ýerüsti passiwasiýa bilen örtülen PVX, plastifikasiýa bejergisi.Tekiz ýüzüne, birmeňzeş tor, gaty kebşirlenen bogunlara, gowy ýerli işleýişe, ...
  Koprak oka

Esasy programmalar

Tecnofil simini ulanmagyň esasy usullary aşakda berilýär

Fixedknot Fence

Kesgitli diwar

Field Fence

Meýdan diwary

Common Nails

Adaty dyrnaklar

Razor Barbed Wire

Razor tikenli sim

Welded Wire Mesh Panels

Kebşirlenen simli paneller