Fermer çitim gyzgyn DIP Galvanizli ferma çit bagyDerFieldAnimalHorseFence simli mesh

Fermer çitim gyzgyn DIP Galvanizli ferma çit bagyDerFieldAnimalHorseFence simli mesh

Gysga düşündiriş:

Model NOOK
Mysal : Mugt
Ulag bukjasy : Palet
Spesifikasiýa : dürli
Söwda belligi mark belligi ýok
Gelip çykyşy : Hytaý


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

product5 (2)

Material: pes uglerodly elektrik galvanizli sim, pes uglerodly gyzgyn galvanizli demir sim, ýokary uglerodly gyzgyn galvanizli sim, ýokary güýçli galvanizli polat sim.
Boýy: 700--2400mm
Aralyk aralygy: 2500mm;3000mm
Gyrasy sim * içki sim: 2,5mm * 2,0mm;2,5mm * 2,5mm;3.0mm * 2,5mm
Dik sim meýdany: 150mm;300mm

product5 (3)

Gorizontal sim meýdany: 15 * 100mm + 2 * 150mm + 3 * 200mm;16 * 50mm + 4 * 100mm + 3 * 150mm + 1 * 200mm;mesh sortlaýyş aýratynlyklaryny dizaýn etmek üçin beýiklige görä;ýa-da islegiňiz boýunça.
Uzynlygy: 30m / rulon;50m / rulon
Boýag ýazgysy: postazgy;T ýazgy
Sink örtükli: adatça 60-100g / m², iň ýokary 230-240g / m²
Dartyş güýji: keseligine sim: 80-90kgs mm2, dik sim: 40-50 kg / m²
Goşmaça esbaplar: tikenli sim
Faceerüsti bejermek: gyzgyn batyrylan galvanizli;elektrik galvanizli.
Sygyr diwary gyzgyn çümdürilen sink bilen örtülen polat simden ýasalýar, ýokary güýç we dartyş güýji hödürleýär, mallaryň, atlaryň ýa-da geçileriň gazaply urulmagyndan gorag berkitmesini üpjün edýär.
Sygyr diwaryna meýdan diwary, sygyr diwary, mal haýaty, öri meýdanlary we mal çitleri hem diýilýär.

product (1)

Sygyrlaryň haýat spesifikasiýasy

San Spesifikasiýa mesh Jemi
Agram
(kg)
Gyrasy
sim
diametri
(mm)
Içerki
sim
diametri
(mm)
Ses
diametri
(mm)
Görnüşi Spesifikasiýa
1 7/150/813/50 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 19.3 2.5 2.0 270
2 8/150/813/50 89 (75) + 89 + 102 + 114 + 127 + 140 + 152 20.8 2.5 2.0 270
3 8/150/902/50 89 + 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 21.6 2.5 2.0 270
4 8/150/1016/50 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 + 203 22.6 2.5 2.0 270
5 8/150/1143/50 114 + 127 + 140 + 152 + 178 + 203 + 229 23.6 2.5 2.0 270
6 9/150/991/50 89 (75) + 89 + 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 23.9 2.5 2.0 270
7 9/150/1245/50 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 + 203 + 229 26.0 2.5 2.0 270
8 10/150/1194/50 89 (75) + 89 + 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 + 203 27.3 2.5 2.0 270
9 10/150/1334/50 89 + 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 + 203 + 229 28.4 2.5 2.0 270
10 11/150/1422/50 89 (75) + 89 + 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 + 203 + 229 30.8 2.5 2.0 270
Mysal üçin, 7/150/813/50 ------ "7" keseligine sim mukdaryny aňladýar,
"150" dik sim aralygy (mm),
"813" sim torunyň giňligini (mm) aňladýar,
"50" her rulonyň (m) uzynlygyny aňladýar.Spechli spesifikasiýa talaplaryňyza görä edilip bilner.

Pişik haýat artykmaçlygy

1.OEM Kattel haýat kabul edildi: Logotipiňizi belläp bileris
3.Good Cattel Fence hyzmaty: Müşderilere dost hökmünde garaýarys we islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin elimizden gelenini edýäris.
4. Gowy pişik haýat hili: Bizde berk gözegçilik ulgamy bar. Bazarda gowy abraý.
5. Çalt we arzan “Cattel Fence” eltip bermek: Ekspeditordan uly arzanladyş (şertnamanyň uzak möhletleri)

Pişik haýat sargyt gollanmasy

1.Biziň işimize we hödürleýän sygyr diwarymyzyň köp görnüşine buýsanýarys.
2.Biz ABŞ bazaryna, Europeanewropa bazaryna hyzmat etmekde ýöriteleşýäris.
3. Önümçiligimiziň belli bir şertlere we önümleriň mukdaryna baglydygyny ýatdan çykarmaň.
4.Biziň üstünliklerimiz, mahabat we bazar möhletleriniň talaplaryna we tebigatyna düşünmegimize esaslanýar.
5.Biz sargytlary wagtynda tabşyrýarys.

图片 23
product5(7)

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Esasy programmalar

  Tecnofil simini ulanmagyň esasy usullary aşakda berilýär

  Fixedknot Fence

  Kesgitli diwar

  Field Fence

  Meýdan diwary

  Common Nails

  Adaty dyrnaklar

  Razor Barbed Wire

  Razor tikenli sim

  Welded Wire Mesh Panels

  Kebşirlenen simli paneller