Biz hakda

Biz hakda DINGZHOU FENGYUAN METAL ÖNÜMLER CO., LTD

Biz kim

Ulagda amatlylyk, geografiki taýdan has ýokary, meniň kompaniýam Hebei welaýatynyň Dingzhou City Liusu senagat ösüş zolagynda ýerleşýär, Jingguang demir ýoly, Jingjiu demir ýoly, 107 milli awtoulag ýoly, Jingşen we Şihuang tizligi, Şijiazhuang halkara howa menzilinden 40 km uzaklykda, 320 Týanjin Szinangdan birnäçe kilometr uzaklykda, Baojin Expressway göni Týanjin Szangana baryp bilýär.

about us (4)

Biz näme edýäris

Öňdebaryjy dokma enjamlarymyz we tehnologiýalarymyz bar, şol bir wagtyň özünde doly intellektual dolandyryş ulgamyny ulanýarys.Halkara ISO hil standartyna laýyklykda, ýokary hilli we hyzmatymyzy ýokary derejede kepillendirýäris.Harytlarymyz süzgüçde we maşyn, metallurgiýa, nebit, himiýa, gurluşyk materiallary, derman öndürmek, daşky gurşawy goramak we ekt üçin giňden ulanylýar.Kompaniýamyzyň öňdebaryjysy tehnologiýanyň innowasiýasy, biz "zerurlyklary alyşmak, özara peýdalylyk" syýasatyny berk ulanýarys, ynanjymyz "ilki bilen hil, ilki bilen abraý", müşderilerimize iň ýokary harytlary we iň gowy hyzmaty hödürläris.Müşderilere harytlarymyzyň hili bilen kanagatlanarly bolmagy üçin, çig mal satyn alýarys, dolandyryşy we hilini hemişe gözden geçirýäris.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Kompaniýamyz 1998-nji ýylda 18,000 inedördül metr meýdany, 10 million esasy emlägini öz içine alýar. Esasy önümler mal çitleri, kebşirlenen sim torlary, göwher tor, plastmassa örtülen sim torlary, kebşirlenen sim bölekleri, inedördül göz torlary, hemmesi sim, tikenek sim, pyçak tikenek sim, dyrnak we ş.m.
Önümlerimiz Europeewropa, Amerika, Afrika, Eastakyn Gündogar, Günorta-Gündogar Aziýa we dünýäniň beýleki ýerlerine eksport edilýär we halkara bazarynda gowy abraý gazandy. Biziň kompaniýamyz ýokary hilli önümler, amatly bahalar, ajaýyp hyzmat we siz bilen tüýs ýürekden bilelikde işlemek.

https://www.fengyuanmetal.com/about-us/
https://www.fengyuanmetal.com/about-us/
https://www.fengyuanmetal.com/about-us/

Esasy programmalar

Tecnofil simini ulanmagyň esasy usullary aşakda berilýär

Fixedknot Fence

Kesgitli diwar

Field Fence

Meýdan diwary

Common Nails

Adaty dyrnaklar

Razor Barbed Wire

Razor tikenli sim

Welded Wire Mesh Panels

Kebşirlenen simli paneller